Arrival cities: Malmö
Teatr Weimar

Arrival cities Malmö är en berättelse om makt och maktlöshet; om förvar, papperlösa på flykt, brinnande förorter, skyddade boenden, övergrepp och politiker och beslutsfattare som värjer sig från ansvar och istället ger sig ut på gatorna beväpnade med järnrör. 
Koncept: Jörgen Dahlqvist och Kent Olofsson
Teknisk koordinator: Johan Nordström. Mask och kostym: Sandra Haraldsen
Medverkande: Linda Ritzén, Rafael Pettersson, Nils Dernevik, Ivo Nilsson och Johnny Axelsson

Arrival cities: Växjö
Teatr Weimar, Musica Vitae och Vokalharmonin
Begreppet arrival cities beskriver de mötesplatser som fungerar som ankomsthallar för migranter. Städerna beskrivs som historielösa och stillastående platser men kan samtidigt utgöra brännpunkter med avgörande betydelse för soiala förändringar. I Arrival Cities: Växjö ligger undersökningens fokus på resan, och på våldet som väntar vid resans slut i ett somrigt Växjö. En stad som såklart kunde vara vilken annan stad som helst, Malmö eller Stockholm. Eller Istanbul, Marseille eller Aten. Föreställningen kan beskrivas som "composed theatre" då den integrerar teater och nutida konstmusik till en helhet där konstformerna samspelar på lika villkor. På scen finns sammanlagt nära trettio personer; en stråkorkester, sex sångare, tre skådespelare samt två kameramän. 
Teatr Weimar (Koncept, text, video och musik: Jörgen Dahlqvist och Kent Olofsson, skådespelare: Linda Ritzén, Pia Örjansdotter, Kajsa Ericsson. Dessutom på video: Gustav Bloom, inspelade röster Rafael Pettersson, Nils Dernevik och Erik Borgeke. Teknisk koordinator: Johan Nordström. Ljusprogrammering Dana Lötberg). Vokalharmonin, Musica Vitae. Dirigent: Fredrik Malmberg


Arrival cities: Hanoi
Teatr Weimar och The Six Tones
Arrival Cities: Hanoi hade premiär 2014 i Malö och har sedan dess spelat i Hanoi, Wien., Berlin och Gent. Föreställningen är en meditation kring minne och identitet där vi möter olika berättelser och aspekter kring den Vietnameiska storstaden Hanoi genom de tre medverkande musikerna i The Six Tones. Musiken, ljudlandskapen, berättelserna, det filmade materialet och rörelserna speglar en levande stad full av traditioner och möten.
Koncept och musik: Kent Olofsson. Koncept och video: Jörgen Dahlqvist
Rum och kostym: Marcus Råberg. Koreografi: Miguel Cortés.
Medverkande samt musik, video och koncept: The Six Tones Ngo Tra My - Dan bau,
Nguyen Thanh Thuy - Dan tranh och Stefan Östersjö - Dan ty ba och Vietnamesisk elgitarr.
Medverkande (filmat material): Luu Nguc Nam


If I Were a Boy
Teatr Weimar
I föreställningen If I Were a Boy möts det personliga och det strukturella i en diskussion kring maskulinitet.
Utseendefixering har blivit ett sätt att förklara varför män idag inte klarar av att leva i relationer. De känner sig ratade. Hela diskussionen består alltså av män som menar att de är under attack och att de därför måste försvara sig med alla medel för att upprätthålla maktordningen. 
Textkoncept: Jörgen Dahlqvist. Regi: Liv Kaastrup Vesterskov.
Rum: Etta Säfve. Kostym: Katrine Hoffmann och Maria Sloth.
Ljud- och ljusdesign: Mattias Alheim
Medverkande på scen: Carl Gustafsson och Viktor Nyström


Historien lyder
Teatr Weimar, Ars Nova och Teater Galeasen

Historien lyder är en samproduktion mellan Teatr Weimar, Ars Nova och Teater Galeasen. Texten är av Christina Ouzounidis och musiken av Kim Hedås. I texten används berättandet och återberättandet för att generera bilder och fragment av händelser, men istället för förmedlande är det här förvrängningen och diskrepansen mellan berättare och mottagare som understryks. Upprepningar, speglingar och förtätningar är grunden även för musiken, som spelar mellan koncentrerade, täta partier och friare, mer improvisatoriska delar. Verket är ett försök att tömma orden på allt annat innehåll än det som står utom berättarens kontroll. Historien lyder är ett verk för tre skådespelare och tre musiker.
Medverkande skådespelare: Petra Fransson, Sandra Huldt och Pia Örjansdotter
Medverkande musiker: Nina de Heney - kontrabas, Jörgen Pettersson - saxofon, Stefan Östersjö - gitarr
Text och iscensättning: Christina Ouzounidis
Musik: Kim Hedås
Rum och kostym: Jenny Ljungberg
Ljudteknik: Rasmus Persson
Ljus: Sutoda
Produktion: Teatr Weimar, Ars Nova och Teater Galeasen


Fält
Teatr Weimar
Fält möter vi en kör av röster som kretsar kring existensens villkor, längtan efter trygghet och behov av skydd. Föreställningen utspelar sig på en plats mellan liv och död och rör sig kring drömmen om ett annat liv på andra sidan fälten. 
Koncept: Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson, Zofia Åsenlöf, Linda Ritzén och Marcus Råberg


A Language at War
Teatr Weimar
“Mitt språks gränser är mitt universums gränser” skriver Wittgenstein i filosofiska undersökningar. ”A language at war” är ett försök att gestalta vad språket är när det slutar ha en mening eller när meningen brutits ned till sina minsta beståndsdelar och blivit något annat och nånting nytt. A Language at war är en föreställning mellan en sångare, en skådespelare, en kompositör och video.
Koncept: Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson.
Text, regi och video: Jörgen Dahlqvist. Musik: Kent Olofsson,
Medverkande: Rafael Pettersson, Celia Hakkala och Angela Wingerath. Kostym och mask: Sandra Haraldsen


Död åt välfärdsstaten - del 1
Teatr Weimar
Död åt välfärdsstaten är en betraktelse över det land som vi känner som Sverige – från Tage Erlanders folkhem, till Olof Palmes demokratiska socialism, till Fredrik Reinfeldts påståenden att svenskar nattats till sömn av välfärdssystemet, till dagens politiska diskussion där begrepp som underklass och utanförskap och svenskhet är heta ämnen. Föreställningen utspelar sig på en bondgård misstänkt lik Orwells där alla djur är jämlika, några bara mer jämlika än andra.
Koncept: Jörgen Dahlqvist och Kent Olofsson. Text och regi: Jörgen Dahlqvist. Koreograf: Lidia Wos. Musik: Kent Olofsson, Lise Kroner och Nicklas Nilsson. Kostym. Sandra Haraldsen. Medverkande: Linda Ritzén, Carl Gustafsson, Camille Marchadour, Liv Kaastrup Vesterskov, Nicklas Nilsson, Lise Kroner, Lidia Wos, Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson och Mattias Alheim
-> Se resterande delarIntérieur I Extérieur
Teatr Weimar
Intérieur/Extérieur är ett audiovisuellt verk skrivet för kontrabasflöjt, kontrablockflöjt, live-elektronik och video. Utgångspunkten för Intérieur/Extérieur är det våld som finns i utkanterna av Europas större städer och är en del av den pågående undersökning av det nya Europa. Verket skildrar ett fruset skeende i väntan på att livet slås sönder när någon nära mist livet.
Koncept: Kent Olofsson och Jörgen Dahlqvist. Musik: Kent Olofsson. Video. Jörgen Dahlqvist
Medverkande: Anna Petrini och Fabrice Jünger
Medvrrkande (video): Rafael Pettersson, Linda Ritzen, David Book, Rikard Lekander, Nils Dernevik


Se också:

Waymarks
Uppsala Kammarorkester

Uruppförandet av Waymarks med Uppsala Kammarorkester under ledning av Gérhard Korsten, oktober 2014. Verket är baserat på Dag Hammarskjölds liv och texter. Det är skrivet för orkester, förinspelade röster och video med dokumentärt material, spelfilms-sekvenser och texter.
Musik: Kent Olofsson. Dirigent: Gérhard Korsten
Video av Jörgen Dahlqvist. Skådespelare Linda Ritzén, Richard Lekander och Anders Blentare.


Vägsjälar
Miguel Cortez och Maria Naidu – Did You Get The T-shirt

Hur går vi vidare? Vägsjälar samlar poetiska tankar om förgänglighet och förändring.
I gränslandet där skymning och gryning smälter samman växlas genomlevda erfarenheter med framtida drömmar i nyanser av blått. Stundtals absurt, ömsint och humoristiskt.
Föreställningen är en dansteaterhybrid bestående av ett flertal fristående bilder där olika uttryck tillsammans bygger ett verk som kan liknas vid en existentialistisk roadmovie till musik och elektroakustiska soundscapes av tonsättaren Kent Olofsson.
Koreografi och idé: Miguel Cortés och Maria Naidu
Kompositör: Kent Olofsson. Ljussättning: Imre Zsibrik
Medverkande: Brita Björs, Miguel Cortés, Harald Leander, Kent Olofsson, Maria Naidu, Imre Zsibrik

Metamorphoses
Anna Einarsson

Metamorfoser är ett performance-verk för fyra sångare och liveelektronik. Verket är skrivet av tonsättarenAnna Einarsson med text av Jörgen Dahlqvist från Teatr Weimar. Verket är variation på Ovidius metamorfoser där vi möter sångarna i olika stadier av förvandling. De fyra rollerna P, S, G och N är fyra arketyper som antingen själva ändrat sig själva, eller som genom andras blick tvingats till en förvandling. Texterna utgår från Pistorius, Snowden, Lady Gaga, och Norma Jean Baker (Marilyn Monroe) där metamorfosen är från hyllad atlet till mördare och/eller samtidigt från människa till människa/maskin, från patriot till landsförrädare, från kvinna till man. Samtidigt bygger hela verket på en metamorfosisk rörelse som följer en fjärils tillblivelse där människan genom att förpuppas förvandlas till något annat som sedan kan röra sig fritt genom luften.Metamorfoser är också en undersökning av röstens klangliga kvaliteter och kroppars rörelse i rummet med hjälp av hängselar. Publiken vandrar/står/sitter ibland och under sångarna.
Koncept och komposition: Anna Einarsson. Text. Jörgen Dahlqvist.
Live-elektronik: Jacob Riis. Rum och ljus: Marcus Rberg och Jörgen Dahlqvist
Medverkande: Sofia Jernberg, Lina Nyberg, sara Niklasson och Anna Einarsson